Hoffech chi wisgo sliperi yn yr ystafell ymolchi?

Yn aml mae cwestiynau'n ymwneud â hyn, a ddylid gwisgo sliperi yn yr ystafell ymolchi ai peidio.Erys y cwestiwn a ddylid rhoi'r sliperi y tu allan neu y tu mewn i'r ystafell ymolchi.Hefyd, mae rhai pobl yn hoffi mynd i'r ystafell ymolchi yn droednoeth, ond nid yw hynny'n ddiogel i'ch corff.Os nad ydych chi'n gwisgo sliperi ystafell ymolchi efallai y byddwch chi'n llithro, felly mae angen rhoi pâr o sliperi yn yr ystafell ymolchi.Os ydych chi y tu allan i'r ystafell ymolchi neu'n cadw sliperi ystafell ymolchi yn sych mewn unrhyw ffordd, yna gallwch chi adael pâr o sliperi y tu allan i'r ystafell ymolchi.

1

Mae gennym wahanol arddulliau o sliperi sandalau haf i chi ddewis ohonynt, y gellir eu haddasu yn ôl eich anghenion, mae gennym yr arddulliau hyn mewn stoc a gellir eu cludo'n gyflym.

Mae hefyd yn bwysig cofio, os ydych chi'n gwisgo sliperi i'r ystafell ymolchi, yna peidiwch â symud y sliperi hynny o gwmpas y tŷ.Dylai sliperi fynd i'r ystafell ymolchi ar wahân. Gall sliperi ystafell ymolchi ddod ag amrywiaeth o facteria i mewn.Mae'n anghywir cerdded o gwmpas y tŷ yn yr un sliperi.Gall cerdded o amgylch yr ystafell mewn sliperi gwlyb achosi difrod i'r llawr.Dylai pobl sy'n hoffi dod â sliperi i'r ystafell ymolchi fod yn ofalus i sychu eu traed neu sliperi a gosod mat ar y llawr y tu allan i'r ystafell ymolchi.Cymerwch y mat mewn ffordd sy'n hawdd ei lanhau.Pryd bynnag y byddwch chi'n gadael yr ystafell ymolchi, sychwch eich sliperi neu'ch traed arno.

Yn yr achos hwn, gwisgo sliperi i mewn i'r ystafell ymolchi gallwch roi mat y tu allan i amsugno lleithder, neu roi sliperi sych y tu allan, cofiwch peidiwch â mynd i'r ystafell ymolchi droednoeth oh, i atal llithro, yn y dewis o sliperi yw dewis di- llithriad.Diogelwch yw'r prif ffactor.

2

3


Amser post: Hydref-17-2022

Gadael Eich Neges:

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom.